Rechtsanwalt-Berlin

WEG hakkı

Kat mülkiyeti hukuku

Arazi, bir bölünme beyanı ile apartman mülkiyeti (apartman veya bina mülkiyeti), kısmi mülkiyet (konut amaçlı kullanılmayan alanların ve odaların mülkiyeti) ve ortak mülkiyet (ortak bina veya mülkün mülkiyeti) olarak ayrılabilir.

Hukuk büromuz hem mülk yöneticilerini hem de sahiplerini temsil etmektedir. Ayrıca yönetim kurullarına ve mülk geliştiricilerine tavsiyelerde bulunuyoruz.

Kat mülkiyeti hakkı (WEG veya WoEig), mülkü ve sahipler arasındaki ilişkiyi düzenler.

Örneğin, aşağıdaki önemli yasal konularda tavsiyelerde bulunuyoruz:

  • Apartman mülkiyetinin kurulması (§§ 3 ve 8 WEG)
  • Bölünme veya topluluk düzeni beyanının yorumlanması ve düzenlenmesi
  • Apartman sahipleri arasındaki hukuki ilişkiler
  • İptal davası açmak veya dava açmak
  • Hukuki görüş
  • Sahipler toplantısında sahiplere tavsiyeler
  • Çözüm modellerinin, anlaşmaların, yönetim sözleşmelerinin hazırlanması
  • İcra dahil ev parası tahsilatı, özellikle haciz müzayedesi

Bu alanda yasal bir endişeniz var mı?

Avukat Buket Baştürk size profesyonel destek sağlayacaktır.

Tel: +49 (0) 30 / 314 977

Rechtsanwältin Maria Derra